Монгол Улсаас Унгар Улсад суугаа ЭСЯ-наас иргэдэд үзүүлэх Консулын үйлчилгээний үнэ

Төлбөрийн зориулалт

Энгийн нөхцөлд

Үйлчил-гээний хураамж

Нийт

1

Нэг удаагийн орох виз

55 өвро

5 өвро

60 евро

2

2 удаагийн орох виз

85 евро

5 евро

90 евро

3

6 сарын олон удаагийн орох виз

95 евро

5 евро

100 евро

4

6 сараас 1 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз

125 евро

5 евро

130 евро

5

Нэг удаагийн дамжин өнгөрөх виз

25 евро

5 евро

30 евро

6

Хоёр удаагийн дамжин өнгөрөх виз

45 евро

5 евро

50 евро

7

Олон удаагийн дамжин өнгөрөх виз

55 евро

5 евро

60 евро

 

8

Буцах үнэмлэх

25 евро    

5 евро

30 евро

9

Гадаад паспортын захиалга

30 евро

5 евро

35 евро

10

Гадаад паспортын хугацаа сунгах 1 жил /5 жил хүртэл сунгана/

2000 форинт

11

Төрсний гэрчилгээ олгох                                           

төлбөргүй

12

Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох

6000 форинт

13

Гэрлэлтийн тодорхойлолт гаргах

10000 форинт

14

Итгэмжлэл, Нотариатын баталгаа гаргах

3000 форинт

15

ГХЯ-ны Консулын газарт факс, материал скайнэрдэн эмайлээр илгээх

2000 форинт

ГХЯ-ны 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргасан шийдвэрийн дагуу тус улсын ЭСЯ-ны консулын үйлчилгээний хураамжийг банкны дансаар шилжүүлэн хийх шийдвэр гарсан.

 


Name of bank:       MKB bank
Address:                1024 Budapest, Szena ter 4 /Mammut Uzlethaz/
Account name:      Embassy of Mongolia to Budapest
Account number:  10300002 -50111699-71003289 /Forint/
                                10300002 -50111699-71104885 /euro/
                              IBAN: HU37 10300002 50111699 71104885
 

Bank neve:              MKB bank
Bank fiók cime:       1024 Budapest, Széna tér 4 /Mammut Üzletház/
Számla tulajdonos: Mongólia magyarországi Nagykövetsége.
Számlaszám:         10300002 -50111699-71003289 /forint/
         10300002 -50111699-71104885 /euro/
                               IBAN: HU37 10300002 50111699 71104885
 

 Жич: Доорхи хүмүүс визийн хураамжаас чөлөөлөгдөх боловч үйлчилгээний 5 еврог төлнө.
Үүнд:
-Төрийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн өөрөө удирдах байгууллагын урилгаар зорчиж буй иргэд
- Төр засгийн өндөр хэмжээний айлчлалын албан ёсны бүрэлдэхүүнд орж байгаа хүмүүс
- Монгол Улсын болон тус улсад суугаа өргөмжит консул, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд
- Монгол Улсын иргэний гадаад улсад төрсөн  16 хүртэлх  насны хүүхэд
- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай яам хоорондын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу  зорчигчид /оюутан,мэргэжил дээшлүүлэгч, эрдэмтэн, судлаачид

2016 он