Монгол Улсаас Унгар Улсад суугаа ЭСЯ-наас иргэдэд үзүүлэх Консулын үйлчилгээний үнэ

Төлбөрийн зориулалт Үнэ
1 Нэг удаагийн орох виз 60 евро
2 2 удаагийн орох виз 90 евро
3 6 сарын олон удаагийн орох виз 100 евро
4 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз 130 евро
5 Нэг удаагийн дамжин өнгөрөх виз 30 евро
6 Хоёр удаагийн дамжин өнгөрөх виз 50 евро
7 Олон удаагийн дамжин өнгөрөх виз 60 евро
 
8 Буцах үнэмлэх 30 евро
9 Гадаад паспортын захиалга 35 евро
10 Төрсний гэрчилгээ олгох                                            төлбөргүй
11 Нас барсны гэрчилгээ олгох                                            төлбөргүй
12 Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох 6000 форинт
13 Итгэмжлэл, Нотариатын баталгаа гаргах 3000 форинт
14 ГХЯ-ны Консулын газарт факс, материал скайнэрдэн эмайлээр илгээх 2000 форинт

ГХЯ-ны 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргасан шийдвэрийн дагуу тус улсын ЭСЯ-ны консулын үйлчилгээний хураамжийг банкны дансаар шилжүүлэн хийх шийдвэр гарсан.

 
Name of bank:       MKB bank
Address:                1024 Budapest, Szena ter 4 /Mammut Uzlethaz/
Account name:      Embassy of Mongolia to Budapest
Account number:  10300002 -50111699-71003289 /Forint/
                                10300002 -50111699-71104885 /euro/
                              IBAN: HU37 10300002 50111699 71104885
 
Bank neve:              MKB bank
Bank fiók cime:       1024 Budapest, Széna tér 4 /Mammut Üzletház/
Számla tulajdonos: Mongólia magyarországi Nagykövetsége.
Számlaszám:         10300002 -50111699-71003289 /forint/
         10300002 -50111699-71104885 /euro/
                               IBAN: HU37 10300002 50111699 71104885
 

Жич: Доорхи хүмүүс визийн хураамжаас чөлөөлөгдөх боловч үйлчилгээний 5 еврог төлнө.
Үүнд:
-Төрийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн өөрөө удирдах байгууллагын урилгаар зорчиж буй иргэд
- Төр засгийн өндөр хэмжээний айлчлалын албан ёсны бүрэлдэхүүнд орж байгаа хүмүүс
- Монгол Улсын болон тус улсад суугаа өргөмжит консул, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд
- Монгол Улсын иргэний гадаад улсад төрсөн  16 хүртэлх  насны хүүхэд
- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай яам хоорондын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу  зорчигчид /оюутан,мэргэжил дээшлүүлэгч, эрдэмтэн, судлаачид 2016 он